Historien om Christiania

18 anbefalinger

I denne vandringen blir du kjent med de viktigste hendelsene og stedene i Kvadraturens historie på 1600- og 1700-tallet.

Kong Christian den 4. av Danmark-Norge anla i 1624 en ny by like inntil murene til Akershus festning, og kalte byen opp etter seg selv.

Den gamle byen Oslo lå nedbrent, og kongen bestemte at borgerne skulle flytte til hans nye by.

Stoppesteder

1. Kontraskjæret

Rådhusgata, Kvadraturen

5 anbefalinger

Navnet Kontraskjæret kommer av det franske ordet "contrescarpe", og området var en del av forsvarsverkene til Akershus festning fra 1686.

Kontraskjæret.

2. Christiania Torv

19 anbefalinger

Christiania Torv er byens første torg og var byens sentrum i de første hundre årene etter at byen ble anlagt i 1624. Her lå byens domkirke Hellig Trefoldigheds kirke, før den brant i 1686.

Christiania Torv. Midt i bildet sees fontenen, Christian IVs hanske.

3. Egertorget

5 anbefalinger

Fra 1840-tallet ble byens sentrum trukket vestover. Slottet sto ferdig i 1848. Østre gate i Kvadraturen og Slottsveien ble knyttet sammen her på Egertorget i 1846.

Egertorget.

4. Stortorget

6 anbefalinger

Stortorget ble byens hovedtorg fra 1737. Her møttes by og land. Inn til torget kom varer fra landdistriktene rundt byen.

5. Oslo domkirke

Karl Johans gate 11

7 anbefalinger

Vår Frelsers kirke er Oslos domkirke. Den ble oppført i 1697, etter at byens første domkirke på Christiania Torv brant.

Testbilde

6. Kirkeristen, Basarene og Brannvakten

Dronningens gate 27

5 anbefalinger

Kirkeristen, med basarene og brannvakten, danner en fin ramme rundt Vår Frelsers kirke, men ble bygget lenge etter kirken.

Kirkeristen. I bakgrunnen til venstre ser vi tårnet, som ble brukt til å tørke slanger. gamle branntåret.

7. Østbanestasjonen

Jernbanetorget 1

1 anbefaling

Det var en gang, at reisen sørover i Europa alltid startet på «Østbanen».

I dag går det ikke tog fra den gamle hallen lenger, men den har fått ny bruk, og den vakre bygningen dominerer fortsatt på Jernbanetorget.
Østbanestasjonen.

8. Paléhaven og Paleet

Christian Frederiks plass

5 anbefalinger

Paléhaven var byens første offentlige park, anlagt i tilknytning til Det Ankerske palé rundt 1760. Paleet fungerte også som kongebolig fra 1814 til 1848 da Slottet sto ferdig. Paleet ble revet i 1942.

9. Tollboden, Tollpakkhuset og havna

Tollbugata 1

4 anbefalinger

Tollboden og tollpakkhuset var blant havnas viktigste bygg, helt sentrale i forbindelse med eksport og import av varer.

Tollpakkhuset er den gamle havnas eldste bevarte bygning, oppført 1846-50.10. Den gamle Krigsskolen

Tollbugata 10

4 anbefalinger

Bygningen kjent som Den gamle Krigsskolen har også vært privatbolig. Byggets historie går tilbake til 1630-tallet, mens gården slik vi ser den i dag, fikk sin utforming på 1760-tallet.

11. Centralbanken

Kirkegata 18

2 anbefalinger

Kirkegata 18 ble bygget i 1915-1921 for daværende Centralbanken for Norge, og bærer med rette betegnelsen bankpalass, som ett av flere i Kvadraturen.

12. Nasjonalmuseet Arkitektur

Bankplassen 3

2 anbefalinger

Christianias første bygning for Norges Bank, sto ferdig i 1828. I dag holder Nasjonalmuseet - Arkitektur til i det tidligere bankbygget.

Fasaden på Norges Banks filial på Bankplassen fra 1828, nå Nasjonalmuseet Arkitektur.

Kart