Om oss

Oppdag Kvadraturen lar deg bli kjent med byområdet som en gang het Christiania, og som i dag utgjør den eldste delen av Oslo sentrum. Nettsiden gir tilgang på spennende historier om Kvadraturens utvikling, om gatene, bygningene og menneskene som har brukt dem.

Denne digitale formidlingsplattformen er spesielt utviklet for mobil, så du skal kunne oppdage Kvadraturen mens du er ute vandrer i byens gater.

Oslo kommune, ved Kulturetaten og Byantikvaren, står bak nettstedet.

Oppdag Kvadraturens formål

Målet med Oppdag Kvadraturen er å sikre at flere Oslofolk og besøkende til byen kan få kunnskap om Oslos historiske sentrum på en enkel, lettfattelig og interessant måte, å skape gode opplevelser for publikum og å bidra til å øke bylivet i Kvadraturen.

Med plattformen ønsker Oslo kommune at man på egenhånd, sammen i grupper, klasser eller som turister, kan oppdage nye sider ved byen som beriker opplevelsen av Oslo som sted og at man bedre kan forstå hvorfor byen er som den er og ser ut som den gjør.

Foto: Jørgen Rist Holmen / Kulturetaten

Formidlingsplattform

Gjennom Oppdag Kvadraturen tilgjengeliggjøres mengder av spennende kultur- og arkitekturhistorisk materiale, alt presentert og formidlet på en måte vi håper vekker publikums interesse og oppdagelsestrang.

Nettstedet er første ledd i en lengre plan om synliggjøring og formidling av historiske kvaliteter i byen vår og et viktig startpunkt for arbeidet som skal gjøres frem mot byjubileene i 2024. Da er det 400 år siden Christiania ble grunnlagt og 100 år siden Stortinget ga oss tilbake middelalderbyens gamle navn «Oslo». Og i tillegg er det 750 år siden Norge fikk et lovverk for hele landet.

Innhold

Ved lansering i oktober 2021 besto nettsiden av 33 utvalgte stoppesteder/ adresser i Kvadraturen, samt tre vandringer/løyper: Barnas Kvadratur (for familier), Stil og arkitektur og Historien om Christiania.

I juni 2022 kom det til en kunstvandring, og vi jobber med å tilføye både ytterligere stoppesteder, flere vandringer, annet innhold og nye funksjoner på nettsiden, gjerne i samarbeid med andre aktører i området. Barn og unge er en viktig målgruppe å utvikle innhold for. Store deler av nettstedet er også blitt oversatt til engelsk.

Historikk

Oppdag Kvadraturen er en videreutvikling av Byantikvarens Kulturminneatlas for Kvadraturen, utviklet i 2010 som et samarbeid mellom Byantikvaren, Byarkivet og Oslo museum. Prosjektet er en del av kommunens program for Bilfritt byliv, som skal bidra til økt byliv i Oslo, og i dette tilfellet i Kvadraturen.

Kontakt

Tilbakemeldinger kan sendes til: postmottak@kul.oslo.kommune.no


Webredaktør: Øystein Eike, Seksjonsleder Byarkivet
Ansvarlig redaktør: Stein Slyngstad, Direktør Kulturetaten

Designet og utviklet av Good Morning.