Nasjonalmuseet Arkitektur

Bankplassen 3

Fasaden på Norges Banks filial på Bankplassen fra 1828, nå Nasjonalmuseet Arkitektur.

Foto: Tove Solbakken/Byantikvaren

2 anbefalinger

Christianias første bygning for Norges Bank, sto ferdig i 1828 etter tegninger av arkitekt Christian H. Grosch. I dag holder Nasjonalmuseet - Arkitektur til i det tidligere bankbygget.

Norges Banks historie

Norges Bank ble etablert i 1816, to år etter at Norge ble løsrevet fra Danmark. Hovedsete for banken ble den gang lagt i Trondheim med filialer i Christiania, Bergen og Stavanger. Dette skyldtes et Stortingsvedtak om at hovedkontoret skulle plasseres i Trondheim hvis man ikke klarte å reise bankens sølvfond på 2 millioner speciedaler ved frivillig tegning.

Folks offervilje uteble, og Norges banks hovedkontor ble plassert i trønderstaden. Fondet måtte over de påfølgende år inndrives ved tvungne innskudd som skulle betales med mynt eller edelt metall - den såkalte "Sølvskatten”.

Foto: Gustav Jensen / Oslo Museum

Norges Bank 1899.

I denne bygningen begikk mestertyven Ole Høiland innbrudd nyttårsnatten 1835-36, noe som i ettertid har blitt en av norgeshistoriens mest berømte forbrytelser.

Hovedkontor i Christiania

Christianiafilialen ble oppført i 1828 i bygningen som i dag huser Arkitekturmuseet. I 1897 ble Norges Banks hovedsete flyttet til Christiania da byen sto i en særstilling både politisk, kulturelt, og økonomisk. I den første tiden tjente Groschs’ bankbygg fra 1828 som Norges Banks hovedkontor.

Den 1. januar i 1906 ble en helt nybygget hovedsete for Norges Bank tatt i bruk. Det lå like ved det gamle; Christiania Theater ble revet for å få plass til denne bygningen.

Etter dette skiftet plassen karakter fra å være byens forlystelses- og promenadestrøk, til å bli byens finanssentrum. Denne utviklingen kan vi følge helt opp til vår tid, hvor Norges Bank i 1986 pånytt flyttet inn i nytt hovedkontor med tilhørende seddeltrykkeri.


Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Inngangspartiet til tidligere Norges Bank, nå Nasjonalmuseet Arkitektur.

Fra bank til museum

Bygningen er en viktig del av de offentlige institusjonsbyggene som ble reist i Christiania i årene etter 1814, og regnes som et betydningsfullt verk i norsk arkitekturhistorie.

Med nytt innhold som museum, utstillingsvindu for norsk arkitekturhistorie og kafé, representerer denne bygningen en ønsket kulturutvikling i Kvadraturen. Nasjonalmuseet Arkitektur åpnet i 2008 etter en omfattende restaurering og med et vellykket tilbygg tegnet av arkitekt Sverre Fehn.

Med Arkitekturmuseet i den første bankbygningen fra 1828, og Museet for Samtidskunst i den andre bankbygningen fra 1906, videreføres bankplassens tradisjoner for bruk, som veksler mellom bank- og kulturinstitusjoner.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Uteservering på Nasjonalmuseet - Arkitektur

Kart