Østbanestasjonen

Jernbanetorget 1

Se i kart
Østbanestasjonen.

1 anbefaling

Det var en gang, at reisen sørover i Europa startet på "Østbanen".

I dag går det ikke tog fra den gamle hallen lenger, men den har fått nytt liv og den vakre bygningen dominerer fortsatt på Jernbanetorget.

"Østbanen"

Østbanestasjonen ble oppført i 1882 og erstattet da stasjonsbygningen til Norges første jernbanestrekning «Hovedbanen», som gikk mellom Oslo og Eidsvoll.

Stasjonen var i alle år kjent som «Østbanen» og mange kaller den det fortsatt, selv om togtrafikken er flyttet til Oslo S.

Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Stemningsbilde av Østbanen fra 1968.

Norges første jernbane

Allerede i 1854 ble Jernbanetorget et trafikknutepunkt, da Hovedbanen åpnet. Den nye togstrekningen måtte selvsagt få en standsmessig stasjonsbygning i hovedstaden.

Topparkitektene Heinrich Schirmer og Wilhelm von Hanno ble hentet inn. De tegnet en rød teglbygning, stilig, men mye mindre enn dagens Østbanen.

En del av den eldste delen av stasjonsbygningen til Østbanestasjonen.

Foto: N. E. Saugstad / Byantikvaren

En del av den eldste stasjonsbygningen er fortsatt bevart.

"I 1854 åpnet Norges første jernbanestrekning, mellom Oslo og Eidsvoll"

Stasjonen ble for liten

Da Østfoldbanen åpnet og skulle føres inn på stasjonen på Jernbanetorget, ble det klart at den var for liten for to toglinjer. Hele stasjonsanlegget med spor og bygninger måtte utvides.

Igjen ble en av tidens mest kjente arkitekter brukt, Georg Bull, bror til Ole Bull. Han tegnet også blant annet Vestbanestasjonen, Jacob kirke, og flere villaer i Homansbyen.

I 1882 sto dagens lyse murbygning, Østbanen, ferdig. Da var den gamle toghallen revet, men deler av den eldre bygningen ble integrert i Østbanens nordfløy.

Georg Bull ble NSBs faste arkitekt fra 1863-72. På disse årene tegnet han mange stasjonsbygninger på forskjellige togstrekninger.

Togspor ved Østbanestasjonen.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Georg Bull tegnet en flott jernbanehall i tidens stil.

Stilfull arkitektur

Georg Bull la hovedinngangen til den nye stasjonsbygningen som en forlengelse av Karl Johans gates midtlinje. Monumentalbygget dannet dermed en helt logisk akse med byens paradegate.

Fasadeuttrykket viser også at arkitekten ønsket at stasjonen skulle ruve godt i bybildet. Midtpartiet er trukket fram og to lange fløyer brer seg ut til hver side.

Innvendig lå den store avgangshallen, med forseggjorte søyler i smijern som bærende konstruksjoner.

Hallen i Østbanestasjonen. Mennesker er på vei til og fra dagens gjøremål.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Rive Østbanen?

Allerede i 1938 ble det foreslått at Oslos østre og vestre jernbanenett skulle knyttes sammen med en tunnel fra øst til vest.

Først i 1987 ble disse planene realisert. Oslo S åpnet og Østbanen ble gradvis nedlagt 1987-90. Vestbanestasjonen ved Rådhuset ble nedlagt 1989.

Så tidlig som på 1940-tallet ble det foreslått å rive Østbanen og bygge en moderne stasjon. Disse planene ble holdt levende i ulike varianter fram til 1960-tallet.

Heldigvis vedtok Bystyret en reguleringsplan i 1976, som forutsatte at mesteparten av den gamle stasjonsbygningen skulle bevares. I dag er Østbanen fredet.


Foto: Randulf Kure / Oslo Museum

Travle passasjerer på Østbanen i 1962.

Vaterland

Et kuriøst faktum er at både Østbanen og området omkring ligger på gammel sjøbunn.

Da Christiania ble anlagt i 1624, gikk strandlinjen omtrent langs nåværende Dronningens gate. Ved flo sjø munnet Akerselva ut i fjorden ved der Vaterlands bru ligger i dag.

Gradvis ble området fylt opp, man bygget hus og bydelen Vaterland oppsto. Navnet kommer antagelig fra det nederlandske Water – vann.

Østbanestasjonen er pyntet med girlander av lys til OL i 1994.

Foto: Svene Styft / Byantikvaren

Utenfor Østbanen telles det ned til OL på Lillehammer. Foto fra januar 1994.

Kart