Christiania Torv

Christiania Torv er byens aller første torg. Her lå byens domkirke Hellig Trefoldigheds kirke, før den brant ned i 1686. Her finner vi også Christianias eldste bygning fra 1626 og byens første rådhus.

Christiania Torv. Midt i bildet sees fontenen, Christian IVs hanske.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Forgården i Rådhusgata 19.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

19 anbefalinger

Torget som byens sentrum

Torget var byens sentrum i de første hundre årene etter at byen ble flyttet til Kvadraturen i 1624. I stedet for å legge torget midt i den nye byplanens gatenett, ble torget lagt nærmere byens høyeste punkt, hvor kirke og rådhus ville bli mer synlige.

I søndre hjørne lå rådhuset med latinskole i en sidebygning. I nordre hjørne lå byens domkirke Hellig Trefoldigheds kirke, og i vestre og østre hjørne to gårder oppført av henholdsvis biskopen og rådmannen. Torget hadde i utgangspunktet en tilnærmet kvadratisk form.

Christiania torv var byens sentrum i de første hundre årene etter 1624.

Midt på torget lå ”vannkunsten” – den eldste og fineste bybrønnen. Ved siden av sto kaken (et piskestativ) og gapestokken brukt ved offentlige avstraffelser av byens kriminelle. Til å begynne med, før rådhuset ble reist, lå også byens tingstue ved torget. Her var det torghandel og årlige Christianiamarkeder.

Torget var altså byens politiske, sivile og handelsmessige sentrum i de første hundre årene etter 1624.

Gamle rådhus fotografert i 1937. Foran rådhuset sees en Diamond T-lastebil, 1929-modell, som er eid av Vulkan Jernstøperi og Mekaniske Verksted.

Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Gamle rådhus i 1937. Foran rådhuset sees en Diamond T-lastebil, 1929-modell, som er eid av Vulkan Jernstøperi og Mekaniske Verksted.

Garnisonssykehuset ( Rådmannsgården) i Rådhusgata ved Christiania Torv. Johannes kirke skimtes bak til venstre.

Foto: Olaf Væring / Oslo byarkiv

Sentrum forflyttes

I 1686 brant byens domkirke Hellig Trefoldigheds kirke ned til grunnen. I stedenfor å bygge kirken opp igjen på samme sted ble det besluttet å bygge en ny domkirke utenfor Kvadraturen. Den nye domkirken sto ferdig på Stortorvet i 1697. Torgfunksjonene ble etter dette flyttet fra Christiania torv til Stortorvet. I tillegg ble rådhuset raskt for lite og ble derfor flyttet til Rådhusgaten 7. I løpet av 1730-tallet mistet altså Christiania Torv sin status som det naturlige midtpunktet i byen.

Stil og arkitektur

Torget hadde i utgangspunktet en tilnærmet kvadratisk form, dannet ved utsparing av de fire tilstøtende kvartalene, slik at de to kryssende gatene løp midt gjennom torget. Torgets forhold til gatenettet svarer til renessanseteoretiske krav til en representativ utforming. Christian IV var godt orientert i samtidens byplanteori. Torget i Livorno i Italia kan ha vært et forbilde. Byen, som også hadde en rutenettsplan, var blitt anlagt i 1580.

Les mer om torgets stil og arkitektur
Christiania Torv. I forgrunnen sees fontenen, Christian IVs hanske.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Rådhusgata. Til høyre i bildet sees Johannes kirke.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

Johannes kirke ble bygget på tomten til den gamle domkirken i 1878. Kirken var bygget på leirgrunn, og etter et jordskjelv i 1904 oppsto det sprekkdannelser i muren. Kirken ble stengt i mange år, før den til slutt ble revet i 1928. Etter dette kom det en bensinstasjon på tomten.

Nye tider

I løpet av 1900-tallet ble torget stadig mer belastet med biltrafikk. I torgets nordøstre hjørne, der hvor de to kirkene opprinnelig hadde stått, ble det bygget en stor bensinstasjon. Først i 1990-årene ble det satt i gang et prosjekt for å gjenvinne torgets gamle form og verdighet. Man rev blant annet bensinstasjonen og bygget nye bygg som fylte den samme plassen som den opprinnelige bebyggelsen hadde gjort. På denne måten ble torgets opprinnelige form gjenskapt.

I midten av torget, på plassen til den gamle brønnen vannkunsten, står nå fonteneskulpturen ”Christian IVs Hanske”, utformet av billedkunstneren Wenche Gulbrandsen. Flere kafeer har åpnet i husene rundt plassen, og torget har de siste årene igjen blitt et yndet møtested for byens innbyggere.

Standardgarasjen bensinstasjon ble oppført etter Johannes kirke ble revet i 1928.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo museum

Standardgarasjen bensinstasjon ble oppført etter Johannes kirke ble revet i 1928.

Kart