Den gamle Krigsskolen

Tollbugata 10

2 anbefalinger

Bygningen kjent som Den gamle Krigsskolen har også vært privatbolig. Byggets historie går tilbake til 1630-tallet, mens gården slik vi ser den i dag, fikk sin utforming på 1760-tallet.

Bypalé

Det var kansler Jens Bjelke som fikk bygget den første gården, som bypalé. Ordet palé stammer fra det franske palais eller palass på norsk, men må i denne sammenhengen forstås som et herskapelig hus i byen. I årene 1761-1765 ble gården bygget om. De lave fremskytende fløyene mot Dronningens gate ble da påbygget til to etasjers høyde. Videre ble gårdsplassen innelukket av det eksisterende arrangementet med mur og gjerde og gjort om til hage med springvann. Hovedbygningens tak ble lagt om til mansardtak.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Detalj fra smijernsgjerdet ved forhagen til Den gamle krigsskolen.

Rokokkostil

Anlegget ble det nærmeste Christiania-kvadraturen kom et rokokko-palé, etter forbilder fra samtidens København. Tegningene og ombyggingen ble utført av murmester Reichen, for anledningen kalt opp fra København. Byggherre var Caspar Herman von Storm. Han forenet en arvet formue (Toller-Hausmann) med høye militære og sivile embeter og aktivt engasjement både i norsk industrireisning og norsk almuedannelse. (En av døtrene kunne overføre engasjement og dannelse til sin eldste sønn, den senere så kjente grev Caspar Herman (oppkalt etter morfaren) Wedel-Jarlsberg.)

Krigsskolen overtar bygget

Storm var en av tidens store menn, med Oslo Ladegård som lyststed. Men han forstrakk seg, gikk fallitt i 1772 og dro til Danmark. Også de tre påfølgende eierne gikk fallitt eller måtte av andre grunner forlate landet. I 1802 overtok Bernt Anker gården som del av fallittboet etter sin bror Jess’ brå død, og skjenket den til lokale for Krigsskolen.

Forsvaret eide bygningen fram til 2021.

Foto: Severin Worm-Petersen / Oslo Museum

Gården i Tollbugata 10 - Den gamle Krigsskolen - fotografert i 1898

Oberst Diderich Hegermann

I forhagen mot Dronningens gate ble det i 1841 oppført en obelisk som minnesmerke etter tidligere kommandør ved krigsskolen, Oberst Diderich Hegermann (1763–1835). Han var en hovedfigur for norsk militær utdannelse. Etter en militær utdannelse og tidlig karriere i København, ble han i 1790 utnevnt til kaptein og ansatt ved Den frie mathematiske Skole i Christiania, den senere Krigsskolen.

Etter å ha skrevet skolens historie, ble Hegermann i 1800 utnevnt til major og skolens kommandør. Hans mål i denne funksjonen var å likestille skolen med landkadettkorpset i København, og han fikk et ettermæle som god pedagog, administrator og organisator. Han ønsket at alle som skulle bli offiserer måtte gjennomgå skolen, slik at man kunne forhindre at stillinger ble delt ut som følge av fødsel, forbindelser eller rikdom, noe som ble vedtatt i 1815. Da Tollbugata 10 ble krigsskole i 1802, tok Hegermann bolig her.

I krigen med Sverige i sommerukene 1814 ble han en av de sentrale militære lederne.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Forhagen til Den gamle krigsskolen, med obelisken til minne om tidligere kommandør for Krigsskolen, oberst Diderich Hegermann.

Kart