Johannes Brun - Brynjulf Bergslien

Bankplassen ved Café Engebret

Se i kart

Bronsestatuen av skuespiller Johannes Brun (1832–90) ved Engebrets kafé er laget av Brynjulf Bergslien (1830 - 1898). Brun var blant tidens ledende, særlig kjent for sitt komiske talent. Skulpturen er plassert nær stedet der Christiania Theater lå, og hvor Brun arbeidet fra 1857 til -90.

Foto: Trond A. Isaksen / Oslo kommunes kunstsamling

3 anbefalinger

Hvorfor er verket der?

Skulpturen av Johannes Brun er fra 1894 og ble i 1902 reist ved Nationaltheatret for privat innsamlede midler. Senere ble den lagret og deretter reist på Bankplassen ved Café Engebret siden Brun var aktiv som skuespiller på Christiania Theater i store deler av livet.

Brynjulf Bergslien var Gustav Vigelands første lærer 1889–90 og underviste dessuten ved Den kgl. Tegneskole fra 1896 til sin død.

Hva handler verket om?

Allerede fra ung alder var Johannes Brun kreativ. Han var en dyktig tegner, og gikk tidlig i litografilære. Han prøvde seg som skuespiller for en rolle til åpningsforestillingen på Det norske Theater i Bergen i 1949, som han fikk. I 1850 debuterte han og kona Louise Brun i Den vægelsindede av Ludvig Holberg.

Fra 1857 til 1890 var ekteparet tilknyttet Christiania Theater, bare avbrutt av en sesong ved Christiania Norske Theater i årene 1862–1863.

I løpet av sin karriere spilte Brun blant annet Jeppe i Jeppe på Bjerget og Per Degn i Erasmus Montanus, begge av Holberg, gamle Ekdal i Henrik Ibsens Vildanden, William Shakespeares Falstaff og Molières Den innbilt syke.

Foto: Trond A. Isaksen / Oslo kommunes kunstsamling

Bronsestatue av skuespiller Johannes Brun (1832–90).

Foto: Jens Carl Frederik Hilfling-Rasmussen. Oslo Museum. http://creativecommons.org/licenses/CC0%201.0/3.0/no/

Christiania Theaters personale samlet på scenen for siste gang (1899).

Hvem er kunstneren?

Brynjulf Bergslien (1830-1898) var en anerkjent billedhugger med en stor og allsidig produksjon. De mest kjente verkene hans er rytterstatuen av Karl Johan foran Slottet og Wergeland-statuen på Eidsvolls plass.

Foto: Ukjent / Oslo byarkiv

Brynjulf Bergsliens bronsestatue (avduket 1902) av skuespiller Johannes Brun. Står her ved Nationaltheatret, senere flyttet til Bankplassen. Abelhaugen nærmest i bakgrunnen.

Foto: Olsen, Hans Christian og Anton / Oslo Museum

Brynjulf Berslien (Efter et Fotografi af Claus Knudsen).

Hvem eier verket?

Verket eies av Oslo kommunes kunstsamling.

Du kan lese mer om kunstverkene i Oslo kommunes kunstsamling her: www.kunstsamlingen.no

Kart