To kirker, en stall og en bensinstasjon

Få tomter har sett så mange bygninger komme og gå og komme igjen som den på nordvestre hjørne av Christiania torv.

Her lå i tur og orden byens første domkirke, en hestestall, en ny menighetskirke for sentrum, og en bensinstasjon, før Legeforeningen fikk sitt hovedkvarter her i 1996.

Rådhusgata. Til høyre i bildet sees Johannes kirke.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum

4 anbefalinger

Hellig Trefoldigheds Kirke

Christian IV befalte i 1632 at en ny kirke skulle bygges, til erstatning for Hallvardskirken i gamle Oslo, og i 1639 kunne Hellig Trefoldigheds Kirke innvies. Den hadde et stort sentralrom med smalere korsarmer på hver side og et tårn over inngangen fra Rådhusgata.

Byggebudsjettet var på 20 000 riksdaler, mens sluttregnskapet endte på 40 000. Én grunn var nok at kongen under et besøk i 1635 bestemte at kirkerommet skulle ha hvelv av tegl, ikke av tre som planlagt.

Lynet slo ned i tårnet 21. april 1686 og ødela den praktfullt utstyrte kirken, men ikke verre enn at den kunne ha vært reparert. Men de militære krevde den revet fordi den sto i veien for kanonene på Akershus. Mursteinene ble brukt til å bygge den nye Domkirken utenfor byen.

Lynet slo ned i tårnet 21. april 1686 og ødela den praktfullt utstyrte kirken, men ikke verre enn at den kunne ha vært reparert. Men de militære krevde den revet fordi den sto i veien for kanonene på Akershus.

Fra kirker, via atelier, til bensinstasjon

Kirkegården lå lenge åpen, inntil det ble oppført en stall for artillerihester her midt på 1700-tallet. Byen vokste, og på 1800-tallet ble det behov for flere kirker. Fra 1850 til 1892 ble det reist ti nye kirkebygg. Folk i sentrum fikk i 1878 sin Johanneskirke på den gamle kirketomten. Den nygotiske kirken i gul tegl var tegnet av stadskonduktør G.A. Bull.

Men de vanskelige grunnforholdene førte til store budsjettoverskridelser og lang byggetid. Snart begynte setningsskader å vise seg, veggene sank og hvelvene slo sprekker. Et jordskjelv under gudstjenesten 23. oktober 1904 skal ha forverret skadene så mye at kirken ble stengt. Maleren Christian Krohg brukte den som atelier tidlig på 1920-tallet, og i 1928 ble den revet. Det synkende folketallet i sentrum gjorde at det ikke lenger var behov for noen kirke her.

Johanneskirken ble avløst av en et tempel for bilen, tidens nye idol, tegnet av arkitekt Frithjof Stoud Platou. Den funksjonalistiske bensinstasjonen på kirketomten var nyttig for bilene som dundret gjennom Rådhusgata helt til gjennomgangstrafikken gikk under jorden i 1990.

Standardgarasjen bensinstasjon ble oppført etter Johannes kirke ble revet i 1928.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Standardgarasjen bensinstasjon ble oppført etter Johannes kirke ble revet i 1928.

Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Kart