Kontraskjæret

Ridehuset på Akershus festning.

Foto: Foto: Harald Moberg / Oslo Museum

2 anbefalinger

Her bodde folk i bygårder for 400 år siden, men husene brant ned i en stor brann i 1686. Etter brannen ble festningen utvidet til dette området.

Her hvor vi står nå, har arkeologer gravd frem restene av fem hus som ble bygget rundt 1624. Det ble også funnet mange gjenstander som forteller om livet til de som bodde her, og massevis av dyrebein som er rester etter maten de spiste.

Husene var bebodd frem til området ble rammet av en storbrann i 1686. Etter brannen ble det forbudt å bygge opp igjen husene. Området skulle heller brukes til å gjøre festningen større og tryggere.

På bakken kan dere se restene etter to av bygårdene. Det man ser er deler av grunnmuren, som viser hvor store rommene i husene har vært. Hver av bygårdene har hatt flere hus rundt en liten plass. På 1600-tallet var man ikke så mye inne i huset som nå og spesielt ikke i de fattigere strøkene som her. Barna lekte oftest ute i mellom husene. I utkanten av plassen har man funnet spor etter latrinen (utedoen).

Bortenfor hustuftene kan dere se et lavt gjerde av trestokker. Disse trestokkene er nye, men er plassert der hvor det ytterste gjerdet til festningen ble bygget etter brannen i 1686. I stedet for å bygge nye murer i stein og mur, satte man opp et høyt tregjerde, som blir kalt en palisade.Kart