Waisenhuset

Kongens gate 1

1 anbefaling

Waisenhus betyr barnehjem, og i Kongens gate 1 var det barnehjem for gutter i over hundre år.

Foto: Kari Paulsen / Oslo Museum

Foreldreløse barn

Mange barn i gamle dager havnet på barnehjem. På 1600-tallet var leveforholdene vanskeligere enn nå. Det var mangel på sunn mat og rent vann. Mange døde av sykdommer før de ble gamle. Dermed mistet mange barn en eller begge foreldrene sine.

Noen var så fattige at de ikke kunne ta seg av barna sine. Uten mamma, pappa eller slektninger måtte barna få hjelp av andre.

Foto: Carl Frederik Diriks / Oslo Museum

Gutt med sigareske, tegnet av Carl Frederik Dirks på slutten av 1800-tallet.

Kongen som brydde seg

Et av barnehjemmene i Christiania var Waisenhuset. Ordet kommer fra tysk og betyr nettopp barnehjem. På tysk betyr waisenkind betyr foreldreløs. Waisenhuset i Christiania ble opprettet i 1778, med støtte fra selveste kong Christian 7.


Selve bygningen er riktignok mye eldre og ble bygget som privatbolig i 1640. Under svenskenes beleiring i 1716 ble huset sterkt skadet og eiendommen ble solgt til en lav pris. Etter hvert ble huset kjøpt av kongen til bruk som barnehjem.

Foto: Alexander Roslin / Wikipedia

Kong Christian VII malt av Alexander Roslin

"Waisenhus betyr barnehjem og kommer fra tysk: Waisenkind - foreldreløs"

Like klær

Fra begynnelsen av bodde det 25 gutter og 25 jenter mellom 7 og 16 år på Waisenhuset. Etter hvert gikk det over til å være et rent guttehjem.

Guttene gikk i uniformer, en blå vadmelskjortel med vest eller trøye til. Kjortelen hadde sort krave og sorte slag. Videre besto uniformen av sorte skinnbukser med knapper, sorte ullstrømper, sko med messingspenner, en underskjorte av strie, et sort halstørkle og en rund hatt. I tillegg fikk alle utdelt lommetørklær og en nattlue.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Barn på barnehjem i Kirkeveien ca.1910. Vi har dessverre ikke bilder av barna på Waisenhuset.

Mat og helse

Hygiene og kosthold var viktig i Waisenhuset og guttene ble godt sørget for. Hver morgen fikk de «stegte, gode Rugbrød med smør paa, og Øl til».

På Bankplassen hadde Waisenhuset en kjøkkenhage, der det ble dyrket både grønnsaker og frukt. Om morgenen, sommer som vinter, vasket guttene seg utendørs ved vannposten i gårdsrommet. Sovesalen lå på loftet.

Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Barn som leker på Bankplassen 1907. Vi vet ikke om disse har noe med Waisenhuset å gjøre, men dette var i alle fall guttenes nærmiljø.

Ris og straff

Det var streng disiplin. Alle guttene måtte synge i domkoret i Vår Frelsers kirke. De måtte også arbeide i Waisenhusets trykkeri. Begge disse virksomhetene var med på å tjene penger til driften av barnehjemmet. Det var også viktig at guttene lærte å bli gode og respektable samfunnsborgere.

I 1873 ble elleve Waisenhusgutter tatt for å ha nasket frukt fra en butikk. Fangevokteren fra Akershus festning, som var fengsel på den tiden, ble hentet inn for å gi guttene 16 slag med ris under tilsyn av husets lege. Deretter ble de fleste guttene utvist for godt.

Foto: Wilhelm von Hanno / Oslo Museum

En gutt blir irettesatt av en voksen mann på denne tegningen av Wilhelm von Hanno fra 1873.

"Gode, borgerlige hjem"

Det var bare barn fra "gode, borgerlige hjem" som fikk flytte inn på Waisenhuset. De måtte også være "friske og oppvakte".

Foreldreløse barn fra fattige familier ble plassert på Tukthuset, hvor man også plasserte kriminelle. Noen fikk bo hos private familier, men ikke alle disse tok like godt vare på barna. Mange fattige barn fikk ingen skolegang eller undervisning.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Et tilfeldig eksempel som viser hvordan barn fra "gode, borgerlige hjem" kunne se ut ca.1900.

Godt bevart

Waisenhuset flyttet til Ullevål Hageby i 1918 og fortsatte som barnehjem der i mange tiår etterpå. Bygningen i Kongens gate 1 ble bygget om til kontorer i 1922. Waisenhuset er ett av Kvadraturens eldste hus, de eldste delene er fra 1600-tallet.

Foto: Ragnvald Væring / Oslo Museum

Kongens gate 1 ca.1960.

Kart