Bankplassen

Bankplassen

Se i kart

Tre bankbygg fra hver sin tid omkranser en plass med kontinentalt sus.

Foto: Tove Solbakken / Byantikvaren

9 anbefalinger

Internasjonalt sus

Rundt bankplassen ligger tre generasjoner Norges bank. Opprinnelig ble banken opprettet i 1816, med hovedkontor i Trondheim, men helt fra starten hadde Norges Bank avdelingskontor i Christiania. Fra 1897 ble dette omgjort til hovedsete.

En fin fasaderekke med murgårder gir plassen internasjonalt sus. Følelsen her er nesten som i en storby i Sør-Europa.

Foto: Tove Solbakken / Byantikvaren

Norges Bank 1

Den første Norges Bank i hovedstaden har adresse Bankplassen 3. Bygget ble oppført 1826-30 og arkitekt var Christian Grosch. Bygningen er i to etasjer, med fasader av pusset tegl. Det var viktig at en bankbygning ga et tungt og seriøst inntrykk.

Foto: Tove Solbakken / Byantikvaren

Forbilder i antikken

Det fremskutte inngangspartiet har et klassisk uttrykk, med tempegavl, båret av to runde, glasskaftede søyler med doriske kapiteler. Stilen kalles empire og arkitekt Grosch var påvirket av sin lærer, danske C. F. Hansen, en av sitt lands betydeligste arkitekter, kongelig hoffbyggmester, professor og direktør for Kunstakademiet.

I 1906 ble en ny Norges Bank oppført. Fra 1914-79 holdt Riksarkivet til i bygningen, nå huser den Arkitekturmuseet.

Foto: Severin Worm-Petersen / Oslo Museum

Fokus på de tunge søylene i inngangspartiet i dette bildet fra 1890.

Norges Bank 2

Norges Banks andre bygning med adresse Bankplassen 4 var Kvadraturens største og mest påkostede bankpalass. Arkitekt Ingvar Hjorth vant en arkitektkonkurranse i 1900, med en bygning full av utsmykning og jugenddetaljer. Den nye banken ble oppført 1901-06 og fremstår som monumental.

Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Den "nye" Norges Bank, i all sin velde 1915. Da var den omtrent 10 år gammel.

"Kvadraturens største og mest påkostede bankpalass"

Effektfulle fasader

Fasadene er forblendet med grovhugget kvadermur av labradorstein. Vinduene ligger i dype relieff, noe som gir en dramatisk virkning. Midtrisalitten mot Bankplassen er avsluttet med et lavt tårn og tårnhjelm med knekket pyramidetak.

Foto: T. Refsum / Byantikvaren

Skulpturene over hovedinngangen.

"Fred og arbeid"

Hovedinngangen er plassert midt mot Bankplassen. Over den vakre døren står skulpturgruppen "Fred og arbeid" utført i kleberstein av Lars Utne omkring 1906. Stilen er nyromansk, med jugend-karakter. Interiørene er særlig vakre, også her er det mye jugend. Innvendige kledninger er av norsk kalkstein.

I 1986 flyttet banken ut og Museet for Samtidskunst flyttet inn 1988. Etter at dette flytter til det nye Nasjonalmuseet, er bygningens fremtidige bruk uviss.

Foto: Tove Solbakken / Byantikvaren

Interiørdetaljer i jugend.

Norge Bank 3

På Bankplassen 2 ligger Norges Banks tredje bygning, der banken holder til i dag. Den er umulig å ikke legge merke til; med sin moderne arkitektur skiller den seg ut fra omkringliggende bygg samtidig som den er godt tilpasset. (Se også forrige punkt, krysset Rådhusgata/Kirkegata).

Foto: Tove Solbakken / Byantikvaren

Nytt møter gammelt

Den nye banken er tegnet av to av Norges fremste arkitekter Lund & Slaatto. Fasadene domineres av store vinduspartier, innrammet av røde granittelementer. Inngangspartiet mot Bankplassen er ikke fremtredende, det er bygningen som helhet som skal oppleves. Stilen kalles modernisme.

Foto: T. Refsum / Byantikvaren

Norges Bank da den var helt ny, 1989.

Intrikat grunnplan

På flyfoto ser vi hvordan bygningen fyller flere kvartal. Innvendig er materialbruken påkostet og interiørene er raffinerte, bl.a. med mange lysgårder. Ved publikumsinngangen står bronseskulpturen "Ung løve" av Per Palle Storm.

Foto: Widerøes Flyveselskap / Byantikvaren

Flyfoto fra tidlig 90-tall. Norges Bank er det store, brune komplekset mot høyre i bildet.

Banker i Kvadraturen

Med Norges Banks nybygg videreførtes tradisjonen med at Kvadraturen var bydelen for bankvirksomhet. Dere kan lese mer om dette under stoppestedet "Centralbanken" i hovedlisten «Stoppesteder».

Foto: Dag Leyre Olsen / Oslo Museum

Juli 1980. Fundamenteringen av Norges Banks nybygg er i gang. Bak sees Rådhusgata.

Kart