Rådmannsgården og Anatomibygget

Rådhusgata 19

Rådmannsgården ble oppført i 1626 av Christianias styrtrike rådmann, Lauritz Hansen og er et av de eldste husene i Oslo. Nabogården Anatomibygningen fra 1640 er det eldste bindingsverkshuset i byen.

Rådhusgata 19, Rådmannsgården og Anatomibygget, beliggende ved Christiania Torv.

Foto: Nina Reistad / Kulturetaten

6 anbefalinger

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

Rådmannsgården og Anatomibygningen har siden de ble bygget har en sentral betydning i byen. Gårdene utgjorde ett av de fire hjørnene på det opprinnelige bytorvet. Dette må ha vært byens beste tomt!

Rådmannsgården, som antagelig ble oppført i 1626, ble opprinnelig bygget som privatbolig for den svært velstående rådmannen, Lauritz Hansen. Han fikk også bygget byens første rådhus tvers over gaten på oppdrag fra kongen selv. Anatomibygningen ble oppført i 1640 og er det eldste bindingsverkshuset fra Christiania.

Rådmannsgården fotografert i 1900. Til venstre skimter vi Johannes kirke.

Foto: Olaf Væring / Norsk Folkemuseum

Rådmannsgården fotografert i 1900.

Universitet, sykehus og bibliotek

Kongen kjøpte gården i 1760-årene og den ble da benyttet til militære formål under navnet Kommisariatsgården. I første halvdel av 1800-tallet holdt Universitetsbiblioteket til i Rådmannsgården og var da arbeidsplassen til selveste Henrik Wergeland.

I perioden fra 1815 til 1852 holdt Universitetet med sitt medisinske fakultet til i den gule bygningen, derav navnet anatomigården. Også Garnisonssykehuset og Deichmanske bibliotek har holdt til i Rådhusgata 19 før kommunen overtok anlegget i 1897.

Xylografi fra 1878 av Andreas Ludvig Søborg, "Den gamleUniversitetsbibliotheksbygning i Christiania. Efter originaltegning af v. Hanno"

Foto: Andreas Ludvig Søborg / Oslo Museum

Bakgården i Rådhusgata 19 viser Garnisonssykehuset støttet opp av bjelker i 1878.

Pigen paa Anatomikammeret

​Jo det er Hende! O lys hid! Og slip ei Kniven end paaglid i denne Armes Hjerte! O, der er rædsom Vittighed i Lampens Blik, som stirrer ned paa denne døde Smerte.

Saa kold dengang den aanded saae den stolte Verden jo derpaa? Og frække Øine skar det Slør igjennem tidligt, som den stakkels Piges Fattigdom af gyldne Drømme bar.

-Henrik Wergeland 1836

Garnisonssykehuset ( Rådmannsgården) i Rådhusgata med hovedfasade og sidefasade mot Øvre Slottsgate og Christiania Torv.

Foto: Olaf Væring / Oslo byarkiv

I Anatomigården fikk Wergeland overvære en disseksjon. Det satte dype spor og diktet "Pigen paa Anatomikammeret" er et resultat av den opplevelsen.

Et sted for kunst

I dag huser bygningene en restaurant og ulike kunstneriske virksomheter og det har de lange tradisjoner for. Fra 1860 og 40 år fremover hadde billedhuggeren Brynjulf Bergslien atelier her. Det var her han skapte Karl Johan-monumentet og statuen av allerede nevnte Henrik Wergeland.

I 1930 flyttet organisasjonen ”Unge Kunstneres Samfund” inn i lokalene og hadde sin virksomhet her fram til 2002. Oslo Kunstforening som fortsatt holder stand i Rådmannsgårdens 2. etasje har vært i lokalene siden 1936. I dag er det også flere atelierer, kontorer og utstillingslokaler for kunstnere og kunstorganisasjoner i bygningene.

Karl Johan-monumentet utenfor Slottet.

Foto: W. Bulach / Wikipedia

Karl Johan-monumentet utenfor Slottet.

Rådhusgata 19 ble i 1937 byttesentral for UKS (Unge Kunstneres Samfund) under fanen "Kunst mot varer". Feks kunne klær, mat, rørleggertjenester og tannlegebehandling fungere som betalingsmiddel i bytte mot kunst.

UKS i Anatomibygningen

Foto: Ukjent / UKS-arkivet

Unge Kunstneres Samfund holdt til i Anatomibygningen fra 1930 til 2002.

Hollandsk barokk og bindingsverk

Rådmannsgården, bygget i gul og rød teglstein, er et godt eksempel på hollandsk barokk byggestil, mens den gule Anatomigården er det eldste eksempelet på bindingsverkteknikk fra gamle Christiania.

Anlegget har gjennomgått større og mindre endringer gjennom årene. For eksempel fikk Rådmannsgården et trappehus-tilbygg på slutten av 1600-tallet – kanskje den første «moderne» trappeoppgangen i Norge.

Portalen ble oppført i sin nåværende utforming i 1782, mens svalgangen mot gården ble bygget inn rundt år 1800. I 1920-årene ble uthusfløyen i bindingsverk oppover langs Nedre Slottsgate revet, og den nåværende tverrfløyen mellom Rådmannsgården og Anatomigården ble bygget i 1927.Stallen til Garnisonssykehuset ble støttet opp av bjelker i 1924.

Foto: Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Stallen til Garnisonssykehuset ble støttet opp av bjelker i 1924.

Kart