Kanonkula

Dronningensgate 15

Litt oppe i det gamle Posthusets vegg mot Tollbugata, ved hjørnet mot Dronningens gate, sitter en trill rund kanonkule innmurt. Hvordan havnet den der, i en bygning fra 1914-18?

Kanonkulen innmurt i posthusveggen.

Foto: Stig Rune Jensen / Byantikvaren

3 anbefalinger

Den ble i 1716 skutt fra en kanon på Akershus festning mot svenskene som okkuperte byen. Skuddet bommet og kula ble sittende fast i veggen til Lagmannsgården. Da Posthuset ble oppført, ble den tatt vare på og murt inn på samme sted.

Svensk erobringsforsøk i 1716

Da svenskene under Karl XII forsøkte å erobre Norge i 1716, besatte de raskt Christiania, som ingen forsøkte å forsvare, etter at vollene rundt byen var nedlagt.

Den norske hær satt trygt bak murene på Akershus festning, som nylig var blitt utvidet og forsterket. Kanonene på Akershus kunne holde de nord-syd-gående gatene i byen under ild hver gang en svenske våget seg ut. Dette gjorde det nesten umulig for svenskene å rykke frem mot festningen eller forflytte seg. Beleiringen varte i ca. en måned, før svenskene trakk seg tilbake for denne gang.

Skader fra kanonskudd

Det var ikke til å unngå at mange kanonskudd fra Akershus rammet husene i byen. Mange fikk store skader, og ikke minst gikk det ut over takene. De høye gavlene fra 1600-tallet var mest utsatt, og mange raste sammen. Krigsskadene i 1716 førte til at mange byhus fikk moderne valmtak istedenfor gammeldagse høye gavler da de ble reparert.

Kart