Christiania Theater og Norges bank

Bankplassen 4

Bygget som ligger her i dag ble oppført for Norges Bank i 1906. På omtrent samme sted lå Christiania Theater fra 1837-99. Bankplassen ble anlagt på et område som dels var blitt frigjort etter at festningen var vedtatt nedlagt i 1815.

Foto: Tove Solbakken / Byantikvaren

1 anbefaling

Christiania Theater

På denne adressen ble Christiania teater drevet fra 1837-99 i en nyoppført bygning tegnet av statskonduktør Christian H. Grosch. Til åpningsforestillingen ble det utlyst en konkurranse om beste skuespill som ble vunnet av Andreas Munch med Kong Sverres Ungdom.

Christiania Theater var opprinnelig et dansk etablissement, men fungerte etter hvert som et slags nasjonalteater fram til Nationaltheatret ble innviet i 1899.

I 1849 arrangerte Kunstnerforeningen en Aftenunderholdning i Christiania Theater med nasjonalromantisk program, en enkelthendelse som ofte blir trukket fram som viktig for utviklingen av en norsk nasjonal identitet, som for fullt skjøt fart på 1850-tallet.

Peer Gynt og berømte teaterdirektører

Teateret uroppførte Peer Gynt i 1876, ni år etter at stykket ble utgitt. Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson som var henholdsvis kunstnerisk direktør (1857-64) og teaterdirektør (1856-1867) ved teateret. Med Christiania Theater ble også Bankplassen et "se og bli sett" sted i 1800-tallets Kristiania.

Foto: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Christiania Theater 1899.

Norges Banks nye hovedsete

Christiania Theater ble revet for å få plass til et helt nybygget hovedsete for Norges Bank som ble tatt i bruk 1. januar i 1906. Banken hadde til da ligget rett ved, på Bankplassen 3, i arkitekt Groschs’ bankbygg fra 1828.

Etter dette skiftet plassen karakter fra å være byens forlystelses- og promenadestrøk til å bli byens finanssentrum. Denne utviklingen kan vi følge helt frem til vår tid, der Norges Bank i 1986 pånytt flyttet inn i nytt hovedkontor med tilhørende seddeltrykkeri.


Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Norges Bank 1915.

Bankbygg som museumsbygg

Med Arkitekturmuseet i den første bankbygningen fra 1828, og Museet for Samtidskunst i den andre bankbygningen fra 1906, er bankplassens tradisjon for bruk som veksler mellom bank- og kulturinstitusjoner videreført.

Museet for samtidskunst, tidligere en selvstendig kunstinstitusjon, ble opprettet i 1987 som en avdeling av Nasjonalgalleriet, innviet i 1989 og offisielt åpnet i 1990.

1. juli 2003 ble Museet for samtidskunst en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Siste åpningsdag for museet var 3. september 2017, før gjenåpning i det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge i 2022.

Foto: Ukjent fotograf / Byantikvaren

Museet for samtidskunst holdt til i bygningen frem til 3. september 2017

Kart