Freske xxxx

I dette gamle praktbygget tegnet av rådhusarkitektene Poulsson og Arneberg, finner man en stor freske av en av “freskobrødrene” malt i 1922, av kunstneren Alf Rolfsen. Fresken hilser alle som kommer inn i den gamle ekspedisjonshallen til Telegrafbygget velkommen, som i dag huser kontorer, barer og restauranter. Rolfsens praktfulle freske henger over byggets nåværende resepsjon. Dersom kafeen er åpen kan du avslutte vandringen inne med et glass og beundre

6 recommendations

Hvorfor er kunsten her?

I forbindelse med byggingen av nytt Telegrafbygg, som stod ferdig i 1924, malte fresko-maleren Alf Rolfsen et 2,80 m x 15,90 m stort veggmaleri. Fresken skildrer gjennom flere scener driften og byggingen av telegraflinjer og telefonlinjer som var datidens ypperste teknologi innen kommunikasjon. Bygget var landets viktigste kommunikasjonssentral.

Hva handler kunsten om?

Fresken til Alf Rolfsen skildrer 22 ulike mannsskikkelser spredt i tre ulike scener, i flere ulike omgivelser over hele det monumentale fresko-maleriet. De tre ulike scenene viser byggingen og driften av telegraflinjer i ulike deler av Norges land. Når du maler fresker er du avhengig av at murpussen ikke tørker ut, en tidkrevende og komplisert prosess. Dette malerier er gjort under flere såkalte dagsverk, hvor et dagsverk er så mye du rekker å male før pussen tørker ut.

Hvem er kunstneren?

Alf Rolfsen (1895-1979) var den yngste av de såkalte “freskobrødrene”, som også besto av blant annen Axel Revold og Per Krogh. Rolfsen var kjent som spesielt dyktig med komposisjon, rytme og romdisponering. Han kom fra en litterær og kulturell krets, faren hans skrev skuespill, og Harald og Nordahl Grieg var hans fettere. Rolfsen studerte i København, og ikke i første omgang Paris som var dit de fleste av hans kollegaer dro for å studere. Rolfsen hovedverk regnes som fresken i Vestre Krematorium (1933-37), og mange kjenner nok til fresken i Rådhusets festsal (1941). Fresken i Telegrafbygget er av Rolfsens tidligste fresker.

Kunstneren Alf Rolfsen gikk en kort stund i lære hos den anerkjente mexicanske fresko-maleren Diego Rivera i Italia i 1921, for å utvikle seg som freskomaler. Rivera var forøvrig partneren til den kanskje enda mer kjente kunstneren Frida Kahlo, og han malte ofte sosialrealistiske fresker.

Map